Valjci za glačanje by Miele

Valjci za glačanje

Valjci za glačanje do 200 mm Ø
Valjci za glačanje 210 - 250 mm Ø
Valjci za glačanje 300 - 500 mm Ø
Valjci za glačanje 600 - 800 mm Ø

Valjci za glačanje do 200 mm Ø
Valjci za glačanje 210 - 250 mm Ø
Valjci za glačanje 300 - 500 mm Ø
Valjci za glačanje 600 - 800 mm Ø