1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE

Nositelj svih prava na internet stranici miele-centar.opremanje.hr je trgovačko društvo Opremanje d.o.o. (dalje u tekstu: Opremanje). Opremanje putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Web trgovine Opremanje Miele Centar (dalje u tekstu: Opremanje). Korištenjem usluge Opremanje i svih pridruženih stranica i servisa na miele-centar.opremanje.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Web trgovine Opremanje te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Web trgovine Opremanje, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.
Pružatelj usluge internet prodaje putem Web trgovine Opremanje je Opremanje d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.
Opremanje pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Opremanje pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Web trgovine Opremanje u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.
Opremanje pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Web trgovine Opremanje u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
Korištenje usluga Web trgovine Opremanje odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Opremanje od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Opremanje ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.
Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.
Opremanje se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na miele-centar.opremanje.hr Opremanje zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Slike proizvoda na Web trgovini Opremanje su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici miele-centar.opremanje.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.
Opremanje će nastojati na Web stranicama miele-centar.opremanje.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2. UVJETI PRODAJE ZA UGOVORE SKLOPLJENE IZVAN POSLOVNIH PROSTORIJA I UGOVORE SKLOPLJENE NA DALJINU

- tu spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Opremanje , telefona, telefaxa ili pismeno uz odabranu dostavu na adresu kupca.

- tu ne spadaju narudžbe obavljene putem Web trgovine Opremanje , telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnicama Opremanje, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Opremanje. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji sklopljenih izvan poslovnih prostorija i ugovore sklopljene na daljinu

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Opremanja za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je isti zahtjeva sklapanje Ugovor između korisnika i Opremanja, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.
Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Web trgovine Opremanje uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.
Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu. Ukoliko kupac preuzimanje naručene robe obavi u fizičkim poslovnicama Opremanja, u tom slučaju se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Prehodno obavljena narudžba ga ne obvezuje. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.
Kupac je pokazao namjeru da sklopi ugovor o kupoprodaji:
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Opremanja,
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Opremanja,
• odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem telefonskih linija poslovnica Opremanja

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trentuku kada Opremanje potvrdi raspoloživost i cijenu robe i ovisno o načinu plaćanja autorizira plaćanje karticom, pošalje službenu obezujuću ponudu za plaćanje virmanom ili pošalje kupcu račun i obavijest o vremenu slanja pošiljke. Ugovor ne stupa na snagu samom obavljenom narudžbom i primitkom automatizirane poruke o obavljenu iste od strane sustava Web trgovini Opremanje sustava, jer u trenutku obavljene narudžbe roba može promjeniti raspoloživost, cijenu ili specifikacije. Tek službena obvezujuća ponuda ili izdavanje računa potvrđuje cijenu i raspoloživost robe.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.
b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.
c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Opremanje zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.
d) Ukoliko kupac odabere preuzimanje robe u poslovnici Opremanja, Ugovor i stupa na snagu po preuzimanju i plaćanju robe uz izdavanje računa fizički. Ukoliko kupac za preuzimanje robe i računa odabere jednu od Opremanje poslovnica, onda se ne radi o ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija ili ugovoru sklopljenom na daljinu.
e) Ukoliko kupac odabere dostavu robe kurirskom službom, ugovor stupa na snagu u trenutku kada djelatnici Opremanja kupcu dostave račun e-mailom, faksom ili poštom. U tom slučaju to se smatra ugovorom sklopljenom izvan poslovnih prostorija ili ugovorom sklopljenom na daljinu.
f) Nakon obavljene narudžbe (iskazane namjere korisnika da sklopi Ugovor), korisniku će biti dostavljena Potvrda o obavljenoj narudžbi, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (ovo će biti dostavljeno putem putem linka ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja e-mailom ili pismeno u odvojenom dokumentu ukoliko se Potvrda o obavljenoj narudžbi dostavlja klasičnom poštom ili telefaxom).
h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Opremanje o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Opremanje d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, Hrvatska), telefaksom na +385 1 4846 789 ili elektroničkom poštom na opremanje@zg.t-com.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Opremanje , odnosno Opremanje zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Opremanje može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.
Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Opremanje d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, Hrvatska, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Opremanje, odnosno Opremanje, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 1 4846 789 ili se javi na opremanje@zg.t-com.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.
Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Opremanju iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Opremanje o jednostranom raskidu Ugovora.

2.1 UVJETI JEDNOSTRANOG RASKIDA UGOVORA O KUPNJI ZA UGOVORE SKLOPLJENE UNUTAR FIZIČKE  POSLOVNICE OPREMANJE

- tu spada roba kupljena direktno u poslovnicama Opremanja uz fizičko prisustvo kupca, tj. narudžbe obavljene putem Web trgovine Opremanje, telefona, telefaxa ili pismeno uz odabrano preuzimanje naručene robe u poslovnicama Opremanja, ili ako je kupac naknadno odlučio robu preuzeti u poslovnici Opremanja. U tim slučajevima se ne radi o Ugovoru sklopljenom izvan poslovnih prostorija i ugovorom sklopljene na daljinu, jer se kupac prije obavljene kupnje može jasno uvjeriti u glavna obilježja robe ili usluge i po želji odustati od konačne kupnje, tj. sklapanja ugovora. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik preuzme račun i robu.

U slučaju kada je trgovac u potpunosti ispunio ugovor, a kupac želi robu vratiti iz osobnih razloga, trgovac nudi mogućnost povrata robe u roku od 14 dana nakon preuzimanja pod uvjetima:
1.1. Ako kupac vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove povrata robe, a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod, bez umanjenja
1.2. Ako kupac vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 15%.
1.3. Ako kupac vraća korišteni proizvod s originalnom ambalažom kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 25%.
1.4 Ako kupac vraća fizički oštećen proizvod, s nedostacima koji ne podlježu popravkom po jamstvom (kao kvar usljed prevelikog napona, kratkog spoja, vlage ili fizičko oštećenje i ogrebotine) ili proizvod sa znatno oštećenom ambalažom, trgovac ima pravo odbiti povrat proizvoda ili ponuditi povrat uz umanjenje iznosa po procjeni trgovca. Isto vrijedi ako je kupac vratio proizvod bez izdanog jamstvenog lista, uputa i druge prateće dokumentacije koja dolazi u ambalaži
1.5. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega ili po traženim specifikacijama, onda nema mogućnosti povrata proizvoda.
2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati, a kupac ima pravo tražiti dokumentaciju temeljem koje je proizvod kategoriziran (fotografija i zapisnik o stanju zaprimljenog proizvoda)
5. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.
6. U slučaju povrata proizvoda, povrat novca izvršit će se nakon što je roba zaprimljena od strane trgovca, a najkasnije u roku od 30 dana od odobrenja povrata sredstava.


II) Uvjeti i postupak kupnje
Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.
Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: opremanje@zg.t-com.hr ili na telefonski broj +385 1 4846 789 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj +385 1 4846 789 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.


III) Dostava i uvjeti dostave
• trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
• trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
• trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 50 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
• za iznos narudžbe iznad 1.000,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi Opremanje.
• rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 7 radna dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom
• u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Opremanju, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Kupac je dužan prilikom primitka pošiljka provjeriti da li je s istom dobio pripadajući jamstveni list. Ukoliko kupac u roku od 7 dana po primitku pošiljke ne prigovori da nije dobio jamsteni list, smatra se da vezano za to nema prigovora i da je isti primio s pošiljkom.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:
• na broj telefona: +385 1 4846 789
• na e-mail adresu: opremanje@zg.t-com.hr
• na adresu: oPREMANJE d.o.o., Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb Hrvatska

Opravdanost reklamacije i dijagnostiku kvara provodi ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu. U slučaju da ovlašteni servis donese zaključak da kvar/nedostatak ne ulazi pod jamstvo (fizičko oštećenje, nepropisna upotreba, strujni udar..), kupac se može odlučiti na plaćanje popravka ili na primanje proizvoda u istom stanju natrag. U slučaju opravdane reklamacije provodi se reklamacijski postupak prema jamstvenim uvjetima opisanim u jamstvenom listu. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac šalje robu uz obavezno priloženi jamstveni list i račun, na trošak Opremanja. Ukoliko to nije u mogućnosti, dužan je obavjestiti Opremanje o tome kako bi dogovorili prihvatljiv i siguran način slanja robe na reklamaciju. Opremanje vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Opremanje, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.


V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis
Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.


3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Opremanje se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika trgovine Opremanje te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Opremanje može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi Opremanju.
Opremanje će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga Opremanje. Opremanje prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe Web trgovine Opremanje bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Opremanje prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. Opremanje će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja Web trgovine Opremanje od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke Opremanje će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.
Opremanje ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Opremanje za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. KOMUNIKACIJA OPREMANJA S KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da vas Opremanje u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

PDV je uključen u cijenu. Opis, slika i cijena ovdje opisanih artikala su informativni i nisu službena obvezujuća ponuda. iako pokušavamo biti što precizniji u opisu proizvoda zbog mogućnosti pogreške u sustavu koji više puta dnevno osvježava podatke, ne možemo odgovarati za pogreške u unosu opisa, slike ili cijene. Točnost kao i raspoloživost artikla potvrđujemo nakon obavljne narudžbe, odnosno službenom i obvezujućom ponudom na upit.

Opremanje d.o.o., adresa poslovnice: Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb

tel: +385 1 4846 791, +385 1 4846 780
fax: +385 1 4846 789

miele.centar@opremanje.hr

SIGURNOST NA STRANICI

Obvezujemo se da primljene podatke nećemo davati trećim osobama.
Svi primljeni podaci koriste se samo za realizaciju narudžbe.

OSTALI UVJETI KUPNJE

Za narudžbe robe, osobe moraju biti starije od 18 godina. Uvjeti prodaje se mogu primjeniti bez prethodne najvae. Sve potvrđene narudžbe ćemo isporučiti po uvjetimavažećim u momentu potvrđivanja narudžbe.

Paritet: Kada isporučimo originalno zapakiran paket na Vaša vrata Vi preuzimate robu uz obavezan potpis na dostavnici, čime potvrđujete da je roba uredno isporučena, a roba ostaje naše vlasništvo sve dok nije plaćena u cjelosti. Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno članu 44 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom.

Svu robu šaljemo s računom (u pravilu u kutiji).

Preporučujemo proizvod prije preuzimanja pregledati te ukoliko je vidljivo oštećenje sa djelatnikom dostave sastaviti ZAPISNIK O OŠTEĆENJU POŠILJKE.